+420 602 136 370 info@domeg.cz

Stabilizace a zušlechťování zeminy

Stabilizace zemin se v dnešní době používá skoro na všech stavbách. Mít co nejpevnější podloží, to je základem kvalitních staveb. Toho se docílí právě pomocí stabilizace zemin a to buď vápenatých, cementových, popř. cemento-vápenatých příměsí. Lze použít i levnější varianty, kdy se na stabilizaci použije hydraulické silniční pojivo RSS 5 (rychle tvrdnoucí hydraulické silniční pojivo pevnostní třídy E3). Naše firma je v blízké spolupráci s těmito firmami, jelikož právě autogrejdry se používají při stabilizacích.

Pokud chceme mít co nejpevnější podloží, je dobré mít toto podloží srovnané co možno nejpřesněji.

Hodně užívaná metoda stabilizace, kdy vidíme autogrejdry společně se silničními nebo půdními frézami je při recyklacích za studena. Jedná se o nejnovější technologii, která šetří náklady na odvoz i dovoz materiálu. Tímto způsobem se zušlechťují silnice I,II,III tříd i dálnice.

Recyklace za studena se společností SKANSKA u Olomouce

Půdní fréza Wirtgen WR2500.

Grejdr Cat 140M

Na srovanené vozovce po recyklaci

Na cementové recyklaci za studena

Finální hutnění porovnané vozovky po finální recyklaci silnice I. třídy. Vozovka je připravena na asfaltovou pokládku.

Cat 120H na recyklaci