+420 602 136 370 info@domeg.cz

Projekční činnost

Naší hlavní předností při použití 3D technologií je to, že si naše firma dokáže vytvořit 3D projekt, který používáme jako data pro naše stavební stroje. Samozřejmostí je, že vycházíme ze skutečných dat, které jsou buď přímo od projektanta, nebo od geodetů. Jelikož jsou tyto data skutečným projektovaným povrchem, kterého chce stavba dosáhnout, je naše firma po celou dobu stavebních prací ve stálém kontaktu s projektantem, nebo geodetem.

Cena těchto projektů je po dohodě a záleží na rozsáhlosti daného projektu. Vzhledem k použití těchto projektů pro naše stavební stroje, je pro stavbu s porovnání s konkurencí spíše symbolická.

Při zahájení prací nám stačí pouze pár vytyčených bodů (po domluvě se stavbou nebo geodetem), kde si můžeme zkontrolovat nastavení stroje s daným povrchem. Postačí, když stavba na daný povrch vytyčí kontrolní kolík se skutečnou výškou, nebo nadmořskou výškou. Dále již není potřeba cokoli vytyčovat. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s geodetem stavby, který v podstatě pouze kontroluje daný povrch. Díky tomuto systému projektování 3D projektů stavba ušetří nemalé náklady.

Technologický postup při projekční činnosti

Firma zadá informace o stavbě (poloha stavby)

Přijede se podívat náš odborný pracovník – ten zjistí stav terénu a posoudí, jaký systém lze použít (LPS, GPS)

Po domluvě s projektantem a zjištění, co je třeba k vypracování 3D projektu se dohodne cena

Po odsouhlasení se data předají našemu projektantovy

Vyhotoví se 3D projekt

Zadá se do stroje

Zkontroluje se nastavení stroje (kontrola stroje vůči projektu)

Stavba může začít

3D model s lokalizací vypracovaný pro grejdr se systémem TOPCON

3D model s lokalizací vypracovaný pro grejdr se systémem TOPCON

3D projekt Červenohorské sedlo 2016

3D projekt Červenohorské sedlo 2016

3D model kruhového objezdu

3D model kruhového objezdu

Simulace na 3D modelu před nahráním do stroje

Simulace na 3D modelu před nahráním do stroje